Мрежа от инкубатори за син растеж

Проектът за транснационално сътрудничество „Мрежа от инкубатори за син растеж“ засяга сътрудничеството на 7 европейски крайбрежни региона за създаване на мрежа от инкубатори за син растеж, с цел устойчивото развитие на тези региони чрез действия в цял спектър от взаимосвързани „традиционни“ и „ нововъзникващи” сектори свързани с морета и брегове. 

Проектът има за цел популяризирането на иновативни решения и пилотирането на нови възможности и икономически жизнеспособни решения за справяне с определени морски предизвикателства  чрез създаване на „Мрежа от инкубатори за развитие“.

Научете за проекта
7 крайбрежни района 7 крайбрежни района
7 години изпълнение 7 години изпълнение
185.000€ бюджет 185.000€ бюджет

Проектът

Проектът

Относно проекта

Проектът за транснационално сътрудничество „Мрежа от инкубатори за син растеж“ засяга сътрудничеството на 7 европейски крайбрежни региона за създаване на мрежа от инкубатори за син растеж, с цел устойчивото развитие на тези региони чрез действия в цял спектър от взаимосвързани „традиционни“ и „ нововъзникващи” сектори свързани с морета и брегове. 
Проектът има за цел популяризирането на иновативни решения и пилотирането на нови възможности и икономически жизнеспособни решения за справяне с определени морски предизвикателства  чрез създаване на „Мрежа от инкубатори за развитие“.
Прочетете още