Партньори по проекта

Мрежа от общини на острови в Атикаhttps://www.atticalag.gr

Parnonas Компания за развитие на Парнонасhttps://www.parnonas.gr

Агенция за развитие на Солунhttp://www.aneth.gr

Агенция за развитие на Кавалаhttps://ankavala.eu

Агенция за развитие на Месиниаhttps://www.anmess.gr

МИРГ Бургас – Камено | https://flag-burgas.org/en/home