Проектът

Проектът за транснационално сътрудничество „Мрежа от инкубатори за син растеж“ засяга   сътрудничеството на 7 европейски крайбрежни региона за създаване на мрежа от инкубатори за син растеж, с цел устойчивото развитие на тези региони чрез действия в цял спектър от взаимосвързани „традиционни“ и „ нововъзникващи” сектори свързани с морета и брегове. 

 „Мрежата от инкубатори за син растеж “ се осъществява от шест гръцки и една българска местна   рибарска група за действие в рамките на  изпълнението на Програмата CLLD/LEADER, 4.3 / Приоритет 4 на Оперативната програма за морско дело и рибарство  2014-2020, със съфинансирането на Гърция и Европейския съюз.

Водещ партньор по проекта е мрежата от общини на острови в Атика. Партньори по проекта са: Мрежата от общини на острови в Атика, 

 Компанията за развитие на Парнонас, Агенцията за развитие на Солун, Агенцията за развитие на Кавала, Агенцията за развитие на Месиниа, Агенцията за развитие на Ахаиа, местна   рибарската група за действие Бургас  – Камено.