Εταίροι

Στο Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης»συμμετέχουν επτά (7) ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές για τηδημιουργία ενός Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης, με στόχο την βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία τους, μέσω ενεργειών σε όλο το φάσμα των διασυνδεδεμένων «παραδοσιακών», αλλά και «αναδυόμενων» τομέων, που σχετίζονται με τις θάλασσες και τις ακτές.

ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποτελεί Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα η οποία ιδρύθηκε στις 08 Ιουλίου 2016 και αποτελείται από 8 Δήμους, 1 Αναπτυξιακή Εταιρεία και 11 κοινωνικούς φορείς. 

Ο σκοπός της εταιρείας είναι κοινωφελής και αναπτυξιακός και σε καμία περίπτωση δε θεωρείται κερδοσκοπικός/εμπορικός. Η εταιρεία επικεντρώνει τη δραστηριότητά της στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών του Δικτύου με άλλες νησιωτικές περιοχές καθώς και περιοχές για την ολοκληρωμένη αγροτική και αστική ανάπτυξη σύμφωνα με το άρθρο 219 και 220 του Δ.Κ.Κ. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της η Εταιρεία αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης η οποία εργάζεται στην προετοιμασία, την κατάρτιση τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.  Η Εταιρεία αποτελεί «κεντρική πύλη» για τους δυνητικούς δικαιούχους στα νησιά της Αττικής και παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης και απλοποιημένης επιτόπου ενημέρωσης και διαχείρισης των δυνατοτήτων ευρωπαϊκών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, του Εθνικού Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης περιόδου 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δίκτυο Δήμων Νήσων Αττικής – Συντονιστής έργου

Φίλωνος 91,Τ.Κ.: 185 35,Πειραιάς,4ος Όροφος

Τ. 0030 2104120002| Ε.  info@atticalag.gr

https://www.atticalag.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ

Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» (ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.), ιδρύθηκε στις 26/9/1995, με κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020 η εταιρεία λαμβάνει τη μορφή του πρώτου Αναπτυξιακού Οργανισμού στην Πελοπόννησο και μετονομάζεται σε Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Εταιρεία αποτελεί μία τοπική συμφωνία των φορέων της περιοχής για τη στρατηγική και το περιεχόμενο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μέσα από μία ζωντανή εταιρική σχέση. Αυτό επιτυγχάνεται, επιχειρησιακά, μέσα από τη συγκρότηση του επιστημονικού μηχανισμού σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων και έργων της Εταιρείας. Οι πόροι για την υλοποίηση του σχεδιασμού προέρχονται από τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, όπως και από την ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών/ εκπόνησης μελετών για τους μετόχους της.

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

 • Η επιστημονική και τεχνική στήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους (π.χ. ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, ΤΕΔΚ κ.λ.π.) και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης,
 • Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήτοι των Νομών Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Κορινθίας,
 • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος,
 • Η συμμετοχή της σε προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας αφορούν την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής και την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης της περιοχής.

Στοιχεία επικοινωνίας

Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κεντρικό

Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ.: 22300

Τ. 0030 2757022807 | Ε. info@parnonas.gr

Παράρτημα

Αλ. Σούτσου 2Α, 22100, Τρίπολη Αρκαδίας

Τ. 0030 2712711181 |Ε. info@parnonas-estia.gr

https://www.parnonas.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ)– 1

Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης" ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1992 με πρωτοβουλία των φορέων της Αυτοδιοίκησης του Νομού, Συνεταιρισμών και άλλων τοπικών φορέων. 

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η λειτουργία της ως φορέα κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού του Νομού και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονία, καθώς και ο συντονισμός και η διαχείρισηαναπτυξιακών προγραμμάτων. Βασικές προτεραιότητες και άξονες δράσης της εταιρείας, αποτελούν:

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των αγροτικών περιοχών του Νομού και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η προώθηση και διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Η στήριξη των φορέων της αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό τους ρόλο
 • Η παροχή πληροφόρησης και τεχνικής στήριξης στους φορείς και τους κατοίκους της υπαίθρου
 • Η υποστήριξη, κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και η διευκόλυνση της ένταξής του στην αγορά εργασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΑΝΕΘ Α.Ο.Τ.Α.)

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κεντρικό

Πλούτωνος 27, Τ.Κ. 546 55, Θεσσαλονίκη

Τ. 2310.801050, Ε.  aneth@aneth.gr

Παράρτημα

Κομνηνών 50, Τ.Κ. 574 00, Σίνδος

Τ. 2310.412050, Ε.  aneth@aneth.gr

http://www.aneth.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΑΓΚΑΔΑ ΒΟΛΒΗΣ ΚΛΠ) – 2

Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης" ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1992 με πρωτοβουλία των φορέων της Αυτοδιοίκησης του Νομού, Συνεταιρισμών και άλλων τοπικών φορέων. 

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η λειτουργία της ως φορέα κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού του Νομού και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονία, καθώς και ο συντονισμός και η διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Βασικές προτεραιότητες και άξονες δράσης της εταιρείας, αποτελούν:

 • Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των αγροτικών περιοχών του Νομού και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας
 • Η προώθηση και διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Η στήριξη των φορέων της αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό τους ρόλο
 • Η παροχή πληροφόρησης και τεχνικής στήριξης στους φορείς και τους κατοίκους της υπαίθρου
 • Η υποστήριξη, κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και η διευκόλυνση της ένταξής του στην αγορά εργασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΑΝΕΘ Α.Ο.Τ.Α.)

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κεντρικό

Πλούτωνος 27, Τ.Κ. 546 55, Θεσσαλονίκη

Τ. 0030 2310.801050, Ε.  aneth@aneth.gr

Παράρτημα

Κομνηνών 50, Τ.Κ. 574 00, Σίνδος

Τ. 0030 2310.412050, Ε.  aneth@aneth.gr

http://www.aneth.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ (ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ) ιδρύθηκε το 1996 με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας με κύριο σκοπό την τεχνική, επιστημονική και μελετητική στήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας στον τομέα που αφορά στις αναπτυξιακές πολιτικές.

Τον Δεκέμβριο του 2020 η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας μετασχηματίστηκε σε αναπτυξιακό οργανισμό με την επωνυμία Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η λειτουργία της εταιρείας έχει εναρμονιστεί με την ευρύτερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία, για περισσότερη και ουσιαστική αποκέντρωση, συμβάλλοντας ενεργά στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των αναπτυξιακών πόρων, συντονίζοντας όλους τους τοπικούς και θεσμικούς φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στοιχεία επικοινωνίας

Αναπτυξιακή Μεσσηνίας

Ομήρου και Μαιζώνος 50, Τ.Κ. 24132, Καλαμάτα

Τ. 0030 27210-96120| Ε.  anmess@otenet.gr

https://www.anmess.gr

FLAGBURGASKAMENO

H Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας BURGAS – KAMENO είναι ένας βουλγαρικός, ανεξάρτητος, εθελοντικός οργανισμός που λειτουργεί κοινωφελώς που αποτελεί σύμφωνο συνεργασίας του Δήμου Μπουργκάς, του Δήμου Kameno και τοπικών εκπροσώπων του δημόσιου, εμπορικού και μη κερδοσκοπικού τομέα.

Στόχοι της εταιρείας είναι: 

 • Η ενθάρρυνση, βοήθεια και υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη Βουλγαρία
 • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Η διατήρηση και ανάπτυξη της τοπικής πολιτιστικής, ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς.
 • Η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και η ανάπτυξη ικανοτήτων για προετοιμασία και διαχείριση έργων.
 • Η ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και διαχείριση των τοπικών πόρων στον τομέα της αλιείας και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Στοιχεία επικοινωνίας

FLAGBURGAS – KAMENO

MedenRudnik, CentralAdministrativeOffice (CAO) “Vazrazhdane” Μπουργκάς, Βουλγαρία

Τ. 00359 879 822 369 | Ε.  office@flag-burgas.org

https://flag-burgas.org/en/home