Διαβάστε το 1ο και 2ο newsletter του έργου

Ημερομηνία: 04/12/2023

Το 2 πρώτα newsletters του έργου κυκλοφόρησαν!

Τα 2 πρώτα newsletters του έργου Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης κυκλοφόρησαν και περιλαμβάνουν πληροφορία για το έργο και για τις δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί από το εταιρικό σχήμα, μέχρι στιγμής. Συγκεκριμένα, το 1 ο ενημερωτικό δελτίο αφορά σε μία συνοπτική περιγραφή του ίδιου του έργου περιλαμβάνοντας στοιχεία όπως οι στόχοι και τα αναμενόμενα

αποτελέσματα του Δικτύου, το εταιρικό σχήμα και άλλα, ενώ, το 2 ο ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει πληροφορία για τις εκδηλώσεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα από το εταιρικό σχήμα.

Διαβάστε το 1ο newsletter εδώ.

Διαβάστε το 2ο newsletter εδώ.