Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης

Το έργο αφορά στη συνεργασία επτά (7) ευρωπαϊκών παράκτιων περιοχών για τη δημιουργία ενός Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης, με στόχο τη βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία των περιοχών αυτών μέσω ενεργειών σε όλο το φάσμα των διασυνδεδεμένων  «παραδοσιακών» αλλά και «αναδυόμενων» τομέων, που σχετίζονται με τις θάλασσες και τις ακτές.

Στόχος του έργου είναι η προώθηση καινοτόμων λύσεων, καθώς και η πιλοτική εφαρμογή νέων και οικονομικά βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση επιλεγμένων θαλάσσιων προκλήσεων και ευκαιριών μέσω της δημιουργίας ενός «Δικτύου Θερμοκοιτίδων Ανάπτυξης».

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Μέτρο 4.3/Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 

Μάθε για το έργο
7 παράκτιες περιοχές 7 παράκτιες περιοχές
7 έτη διάρκεια έργου 7 έτη διάρκεια έργου
185.000€ προϋπολογισμός 185.000€ προϋπολογισμός

Το Έργο

Το Έργο

Σχετικά με το έργο

Το Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» αφορά στη συνεργασία οκτώ ευρωπαϊκών παράκτιων περιοχών για τη δημιουργία ενός Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης με στόχο τη βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία τους.
Υλοποιείται από επτά ελληνικές και μία βουλγαρική Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Μέτρο 4.3 / Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, φέρει  MIS 5149750 και χρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συντονιστής εταίρος είναι το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, ενώ συμμετέχουν η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, η Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης...
διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα μας

Ανακοινώσεις

Απολογιστική έκθεση έργου

Ολοκληρώθηκε η απολογιστική έκθεση του έργου που περιλαμβάνει σύνοψη του υλοποιηθέντος αντικειμένου και βασικά συμπεράσματα.

περισσότερα

Διαβάστε το 3ο newsletter του έργου

Το 3ο newsletter του έργου περιλαμβάνει πληροφορία για το τελικό συνέδριο του έργου και αποτελεί απολογισμό των παραδοτέων που υλοποιήθηκαν.

περισσότερα

Εκδηλώσεις

Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το τελικό συνέδριο

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 4 Δεκεμβρίου 2023 η εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου.

περισσότερα

Εποικοδομητική η συνάντηση στο Ναύπλιο

Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις στην εκδήλωση του Πάρνωνα στο Ναύπλιο.

περισσότερα