Ενημερωτική εκδήλωση στο Ναύπλιο

Ημερομηνία: 16/11/2023

Πρόσκληση σε εκδήλωση για την παράκτια ζώνη και τις λιμενικές υποδομές της Ανατολικής Πελοποννήσου.

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Σχέδιο Ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης και Αναβάθμισης Λιμενικών Υποδομών Ανατολικής Πελοποννήσου. Η τοπική στρατηγική ΠΑΛΥΘ 2021-2027 για την ΟΤΔ Γαλάζια Ρότα», διοργανώνει η  Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του Διακρατικού Σχεδίου «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»). 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2023, στις 17:00, στο Ναύπλιο (Φουγάρο Ασκληπιού 98).

Πρόγραμμα_εκδήλωσης