Ιούνιος 2023 ΜΕΛΕΤΗ: Στρατηγικό Σχέδιο Γαλάζιας Ανάπτυξης

Ιούνιος 2023 ΜΕΛΕΤΗ: Στρατηγικό Σχέδιο Γαλάζιας Ανάπτυξης

Ημερομηνία: 01/06/2023

Ολοκληρώθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Γαλάζιας Ανάπτυξης για την Περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας- Χορτιάτη και Δέλτα.

Μελέτη με θέμα «Στρατηγικό Σχέδιο Γαλάζιας Ανάπτυξης για την Περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας- Χορτιάτη και Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης», εκπόνησε το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής. 

Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης – Blue Growth», το οποίο έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου που θα προωθεί την βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία των παράκτιων περιοχών μέσω ενεργειών σε όλο το φάσμα των διασυνδεδεμένων «παραδοσιακών» αλλά και «αναδυόμενων» τομέων σχετικών με τις θάλασσες και τις ακτές.

Από τη μελέτη προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι στην περιοχή παρέμβασης υπάρχει πληθώρα πραγμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν περεταίρω κλάδοι της Γαλάζιας Ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό της περιοχής παρέμβασης είναι ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα αλλά και πολύ κοντά σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων, κάτι που βοηθάει σημαντικά στην ανάπτυξη διαφόρων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. Επιπλέον στα δυνατά της σημεία κατατάσσονται και οι κλάδοι της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όπου αποτελούν ιδιαίτερα ανεπτυγμένοι τομείς στην περιοχή και απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων ενώ παράλληλα έχουν πολλά οφέλη για την τοπική κοινωνία στηρίζοντας παρεμφερείς οικονομικούς κλάδους όπως ο τουρισμός, η εστίαση, μεταποίηση και η ναυπηγική.