Συνέδριο ολοκλήρωσης

Συνέδριο ολοκλήρωσης

Ημερομηνία: 18/11/2023

Στις 4 Δεκεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο ολοκλήρωσης του έργου.

Το συνέδριο ολοκλήρωσης του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας με τίτλο: «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, στις 17:00 στον Ιστιοπλοϊκό, στην Ακτή Μικρολίμανου (Πειραιάς). 

Το Σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 στο μέτρο 8.4.3. του ΕΠΑλΘ 2014-2020, αφορά στη συνεργασία επτά (7) ευρωπαϊκών παράκτιων ΟΤΔ Αλιείας για τη δημιουργία ενός Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης, με στόχο την βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία των περιοχών αυτών μέσω ενεργειών σε όλο το φάσμα των διασυνδεδεμένων «παραδοσιακών» αλλά και «αναδυόμενων» τομέων, που σχετίζονται με τις θάλασσες και τις ακτές.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τον συντονιστή του έργου, Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής και σ’ αυτό θα παρουσιαστεί το ΣΔΣ στο σύνολό του, με έμφαση στις επιμέρους δράσεις υλοποίησης και τα αντίστοιχα παραδοτέα, ενώ θα γίνει γενικός απολογισμός απ’ όπου θα προκύψουν τα συμπεράσματα, οι προκλήσεις και οι προτάσεις για τα επόμενα βήματα των εταίρων. 

BG_04122023_ΑΤΖΕΝΤΑ_F_ΧΔ.pdf