Υπογραφή Μνημονίου με το Πανεπιστημιο Πειραιά

Υπογραφή Μνημονίου με το Πανεπιστημιο Πειραιά

Ημερομηνία: 11/05/2022

Έναρξη συνεργασίας του ΣΔΣ με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Η έναρξη μιας ελπιδοφόρας συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος εγκαινιάστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”, του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής. 

Η υπογραφή του μνημονίου έγινε στις 11 Μαΐου 2022 και αφορά στη συνεργασία των δύο φορέων, μεταξύ άλλων, για την πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, μέσω του διακρατικού έργου «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» ("Blue Growth Incubators Network"), στο οποίο το Δίκτυο είναι Εθνικός Συντονιστής και συμμετέχουν επιπλέον έξι ελληνικές ΟΤΔ και μία ΟΤΔ της Βουλγαρίας. Το διακρατικό έργο συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιεία και Θάλασσα (ΕΤΘΑ), στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER. 

Η συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Τμήμα “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”, δημιουργεί μία βάση στο πλαίσιο των εξελίξεων της αναπτυξιακής διαδικασίας, καθώς και των εξελίξεων στις παράκτιες περιοχές που αποτελούν το βασικό χώρο ανάπτυξης του διακρατικού σχεδίου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης, με σκοπό την βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία των περιοχών αυτών, μέσω ενεργειών σε όλο το φάσμα των διασυνδεδεμένων «παραδοσιακών» αλλά και «αναδυόμενων» τομέων, που σχετίζονται με τις θάλασσες και τις ακτές.

Λεζάντα φωτογραφίας: Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Διευθυντής του ΠΜΣ και Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών κ. Κωσταντίνος Χλωμούδης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου, κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης