Συνάντηση στο Ναύπλιο για το "Έξυπνο Λιμάνι"

Ημερομηνία: 17/10/2023

Ενημέρωση για το "Έξυπνο Λιμάνι του Μέλλοντος" πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο.

«Το έξυπνο λιμάνι του μέλλοντος» ήταν το αντικείμενο ενημερωτικής συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., στο πλαίσιο του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης». 

Η συνάντηση έγινε για την υλοποίηση της δράσης εκπόνησης μελετών. Ο ανάδοχος του έργου (OPTIONSNET) κατέγραψε σημαντικά στοιχεία, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στην αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν καλές πρακτικές και τεχνολογίες ως προς την αυτοματοποίηση διαδικασιών τουριστικών λιμένων σε τοπικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε εκτενής παρουσίαση του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας, αλλά και της σημασίας εκπόνησης της μελέτης, ενώ προωθήθηκε προς συμπλήρωση σχετικό ερωτηματολόγιο.

Παρουσίαση