Διαδικτυακή συνάντηση των εθνικών εταίρων

Ημερομηνία: 25/09/2023

Για την πορεία υλοποίησης του ΣΔΣ συζήτησαν οι Έλληνες εταίροι του έργου.

Διαδικτυακή συνάντηση των εθνικών εταίρων του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας “Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης” πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023. 

Στη διάρκεια της συνάντησης οι εθνικοί εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την πορεία υλοποίησης του έργου, το οποίο βρίσκεται στην τελική του φάση. Οι εκπρόσωποι όλων των ΟΤΔ παρουσίασαν τον σχεδιασμό τους, ενώ αναφέρθηκαν και σε ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την υλοποίηση των δράσεών τους. 

Ημερήσια διάταξη