Διαμόρφωση του Σχεδίου

Διαμόρφωση του Σχεδίου

Ημερομηνία: 21/12/2017

Εκδήλωση για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε κατά την προπαρασκευαστική φάση.

Κατά την προπαρασκευαστική φάση του έργου είχαν συνεργαστεί η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. και το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «Αλιείς και Αλιεύματα – Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας με βάση την Αλιεία». Στη συνέχεια και με την προσθήκη νέων εταίρων το έργο μετεξελίχθηκε στη σημερινή του μορφή και με τον νέο τίτλο «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης». 

Η αρχική εκδήλωση είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 στην Επίδαυρο. Σ’ αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών φορέων και κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, ενώ περιλάμβανε και την  παρουσίαση των δράσεων αλιείας του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Πάρνωνα με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας”, όπου θα αναφερθούν οι βασικοί στόχοι και άξονες που τίθενται μέσα από το τοπικό πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020.

Αφίσα_Εκδήλωσης