Διημερίδα του Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης

Διημερίδα του Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης

Ημερομηνία: 02/12/2022

Η γαλάζια οικονομία και η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας τέθηκαν επί τάπητος κατά τη διάρκεια διήμερης εκδήλωσης.

Η γαλάζια οικονομία και η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας τέθηκαν επί τάπητος κατά τη διάρκεια της διημερίδας που διοργάνωσε το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, ως Εθνικός Συντονιστής, στο πλαίσιο του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο: «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης». 

Η διήμερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 και Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022, στο Κέντρο Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά.

Κατά την διάρκεια της πρώτης ημέρας της διημερίδας, πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση των στόχων, των δράσεων αλλά και των προοπτικών του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας, έγινε αναφορά στις έξυπνες εφαρμογές στη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και παρουσιάστηκαν οι δράσεις των εκδηλώσεων του ευρωπαϊκού Δικτύου FAMENET στο διεθνές σεμινάριο για τις ΟΤΔ Αλιείας με θέμα «Sustainable Blue Economy».

Ακολούθως, δόθηκε έμφαση στα Στρατηγικά Σχέδια Γαλάζιας Ανάπτυξης που εκπονούνται από τους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία” του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τις επτά ΟΤΔ Αλιείας που συμμετέχουν στο Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας, παρουσιάστηκε το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) και ο οδικός Χάρτης (Road Map) του Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης, καθώς και τα επιχειρησιακά σχέδια κλιματικής αλλαγής. Η πρώτη ημέρα έκλεισε με την δημιουργία στρογγυλών τραπεζιών μεταξύ των εκπροσώπων των ΟΤΔ και των Αναδόχων, όπου πραγματοποιήθηκε ο προγραμματισμός των περεταίρω βημάτων και ενεργειών για το κάθε στρατηγικό σχέδιο Γαλάζιας Ανάπτυξης.

 

Την δεύτερη ημέρα της διημερίδας, πραγματοποιήθηκε απολογισμός και παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της πρώτης ημέρας, παρουσιάστηκε η διαχείριση του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας από την ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας καθώς και η στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά. 

Η διημερίδα έκλεισε με την συνάντηση εργασίας των Εταίρων του Σχεδίου Συνεργασίας, όπου έγινε ο απολογισμός της διατοπικής συνάντησης και ο προγραμματισμός των περαιτέρω ενεργειών.

Δελτίο_Τύπου

Πρόγραμμα