Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το τελικό συνέδριο

Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το τελικό συνέδριο

Ημερομηνία: 05/12/2023

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 4 Δεκεμβρίου 2023 η εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου.

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη, χθες, 4 Δεκεμβρίου 2023 η εκδήλωση ολοκλήρωσης διακρατικής συνεργασίας με τίτλο «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» που διοργανώθηκε από τον Συντονιστή Εταίρο, Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής και έλαβε χώρα στον Ιστιοπλοϊκό, στην Ακτή Μικρολίμανου, στον Πειραιά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περίπου 70 συμμετέχοντες – πολιτικοί, ερευνητές, εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΑλθ, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, αλιευτικών φορέων, επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών οι οποίοι, μέσα από τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν, είχαν την ευκαιρία να «γνωρίσουν» τα αποτελέσματα του έργου, τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζουν γύρω από τη γαλάζια ανάπτυξη οι περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξής της.

Υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου κας  Ίνα Ταράντου, η εκδήλωση ξεκίνησε με την εισήγηση της Συντονίστριας του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, κας Χριστίνας Καλαθά, η οποία παρουσίασε τη δομή του έργου, τους επιχειρησιακούς στόχους του, το εταιρικό σχήμα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα τα οποία τέθηκαν κατά την υποβολή του. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι πολιτικές για την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών από τον κ. Χλωμούδη Κωνσταντίνο, διευθυντή του ΠΜΣ «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συνεργάτη του Δικτύου Νήσων Αττικής, ενώ, ακολούθησε παρουσίαση αναφορικά με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό για την ίδρυση και λειτουργία των θερμοκοιτίδων γαλάζιας ανάπτυξης με παραδείγματα από καλές, διεθνείς, πρακτικές και ανάλυση της μεθοδολογίας εργασίας στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας (κα Θεώνη Καρλέση, Στέλεχος Δικτύου Νήσων Αττικής). 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα παραθαλάσσια και θαλάσσια οικοσυστήματα στις επτά συμμετέχουσες περιοχές του Σχεδίου ήταν ένα από το πιο σημαντικά παραδοτέα του έργου και τα αποτελέσματα των εν λόγω μελετών παρουσιάστηκαν από την ομάδα συμβούλων του ΔΝΑ, κ.κ. Δημήτρη Μπανούση και Νικόλαο Ψημμένο. Ως κύρια συμπεράσματα του παραδοτέου ορίζονται η ανάγκη για εντατική και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στο φυσικό περιβάλλον και την οικονομία των τοπικών κοινωνικών, η ανάγκη για συνεργασία επιμέρους φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων χάραξης πολιτικής, καθώς και παρότρυνση για ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. 

Το έργο επίσης, επικεντρώθηκε στη μελέτη ανάπτυξης «έξυπνων» λιμένων του μέλλοντος στις περιοχές των Ομάδων Τοπικής Δράσης Αλιείας και, στο πλαίσιο αυτό, αναλύθηκε η αποτίμηση του οφέλους που θα αποκομίσουν οι τοπικές κοινότητες από την υιοθέτηση σχετικών εφαρμογών και καινοτομιών από τον κ. Ιωάννη Παναρέτου, συνεργάτη του ΔΝΑ. Τέτοιες καινοτομίες είναι η διαχείριση θέσεων ελλιμενισμού με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, η παρακολούθηση των λιμένων μέσω καμερών και drones, η αξιοποίηση εφαρμογών για τη μέτρηση επιπέδων θορύβου, αποβλήτων και άλλων παραμέτρων στους λιμένες, κ.α.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις προοπτικές που υπάρχουν στον Δήμο Πειραιά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και τη στρατηγική που έχει χαραχθεί στο πλαίσιο αυτό από την κα Θεώνη Παντελή, στέλεχος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και τοποθετήσεις από τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς, Δευτερογενούς Τομέα αναπτυξιακών θεμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Στάθη Αναστασόπουλο, τον Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας, κ. Γεώργιο Καμπύλη, τον Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας, κ. Λυσίκατο Χαράλαμπο, τον Δήμαρχο Ευρώτα, κ. Δήμο Βέρδο, καθώς και από τον κ. Γεώργιο Κανελλόπουλο, εμπειρογνώμονα, τον Πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου LEADER και Διευθυντή της Αναπτυξιακής Καβάλας, κ. Μιχάλη Σκορδά και τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, κ. Μαρίνη Μπερέτσο, με κοινή παράμετρο όλων των τοποθετήσεων τη σημασία της ανάπτυξης συνεργασιών στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης και στην ενίσχυση του εν λόγω τομέα από αναπτυξιακά εργαλεία, όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας, Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας. 

Παρακολουθείστε την εκδήλωση εδώ: