ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Συναντήσεις συνεργασίας

Ημερομηνία: 07/11/2023

Διαδικτυακές συναντήσεις διοργανώθηκαν για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με το "Έξυπνο Λιμάνι".

Συναντήσεις συνεργασίας για την αποτίμηση αναγκών και ωφελειών, με στόχο την υιοθέτηση στρατηγικών για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών των λιμανιών διοργάνωσε το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, στο πλαίσιο του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης». 

Οι διαδικτυακές συναντήσεις με θέμα «Το Έξυπνο Λιμάνι του Μέλλοντος» πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των λιμανιών από την περιοχή παρέμβασης.  

Η διοργάνωσή τους έγινε στο πλαίσιο εκπόνησης μελέτης, ώστε οι συμμετέχουσες ΟΤΔ Αλιείας που συμμετέχουν στο σχέδιο, να προχωρήσουν σε εκτίμηση της έννοιας του «Έξυπνου Λιμανιού του Μέλλοντος» και τι αυτή αντιπροσωπεύει σε τοπικό επίπεδο και σε μικρή κλίμακα των λιμανιών των περιοχών τους, καθώς και σε προκαταρκτική αποτίμηση των ωφελειών που αναμένονται από την υιοθέτηση στρατηγικών ψηφιοποίησης των υπηρεσιών των λιμανιών. 

Όπως σημειώθηκε στη διάρκεια των συναντήσεων, η αρχή της ψηφιοποίησης των δραστηριοτήτων ενός λιμανιού μπορεί να έχει εφαρμογή τόσο σε μεγαλύτερους, όσο και σε μικρότερους λιμένες.  Περιλαμβάνει τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη λειτουργία των τελωνείων, τον χειρισμό φορτίου, τη διατήρηση των προτύπων υγείας και ασφάλειας, καθώς και την παρακολούθηση της κατανάλωσης και της χρήσης ενέργειας. 

Όλοι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο, οι απαντήσεις του οποίου θα αξιοποιηθούν στην μελέτη. 

Ερωτηματολόγιο