Διαβάστε το 3ο newsletter του έργου

Ημερομηνία: 07/12/2023

Το 3ο newsletter του έργου περιλαμβάνει πληροφορία για το τελικό συνέδριο του έργου και αποτελεί απολογισμό των παραδοτέων που υλοποιήθηκαν.

Διαβάστε το 3ο newsletter του έργου το οποίο περιλαμβάνει πληροφορία για το τελικό συνέδριο του έργου καθώς και απολογιστική πληροφορία για τα παραδοτέα του έργου.

Newsletter