Συνάντηση εργασίας στο Burgas

Συνάντηση εργασίας στο Burgas

Ημερομηνία: 18/06/2022

Η 1η συνάντηση του ΣΔΣ πραγματοποιήθηκε στο Burgas της Βουλγαρίας.

Η πρώτη συνάντηση εργασίας του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» πραγματοποιήθηκε στο Burgas της Βουλγαρίας, έδρα του διακρατικού εταίρου FLAG Burgas-Kameno.

Από τις 16 μέχρι και τις 18 Ιουνίου 2022 βρέθηκαν στο Burgas στελέχη του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, που είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν επίσης στην εκδήλωση "FISH FEST BURGAS 2022- SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES". 

Στη διάρκεια του τριημέρου έγινε παρουσίαση από τον Δήμο του Burgas για τα προγράμματα που υλοποιεί και κυρίως εκείνα που αφορούν στη Γαλάζια Ανάπτυξη. Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των ΟΤΔ παρουσίασαν τα τοπικά προγράμματα και αναφέρθηκαν στο όραμά τους για το μέλλον. Ενδιαφέρουσα ήταν και η συζήτηση μεταξύ του Δικτύου, των διαχειριστών του προγράμματος στο Burgas και των υπεύθυνων διοργανώσεων του νησιού, για πιθανή διοργάνωση «Ελληνικής εβδομάδας» (ελληνική μουσική, κουζίνα, ανάδειξη ελληνικών εθίμων κτλ), με διαμονή στο ίδιο το νησί για τους συμμετέχοντες. 

Ενημερωτικό σημείωμα για το έργο

Παρουσίαση έργου στο Burgas